INFORMACJE O PROJEKCIE


 
 
 
 
 
 


Od 31 sierpnia 2013 roku Powiat Nowodworski realizuje projekt pn. "Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki".

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim ul. Warszawska 54, zarówno kształcących się w Technikum jak i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Bardzo ważnym elementem edukacji jest nabywanie umiejętności praktycznych i poszerzanie zagadnień wykraczających poza podstawy programowe realizowane w szkole. Dlatego też wszystkie działania projektowe skierowane są na osiągnięcie tego rezultatu.

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez realizację programów rozwojowych w Zespole Szkół Nr 2 obejmującej współpracę z pracodawcami w realizacji staży i wizyt studyjnych, modernizację oferty kształcenia, dodatkowe zajęcia i poradnictwo edukacyjno - zawodowe.

Podstawowe dane:

  • Nazwa projektu: "Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki",
  • Realizowany w ramach: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 20017 - 2013, Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,
  • Wartość projektu: 1 024 999,35 złotych, własny niepieniężny powiatu 180 882,24 złotych,
  • Termin realizacji: 31 sierpień 2013 r. - 30 sierpień 2015 r.,
  • Projekt realizuje: Powiat Nowodworski,
  • Strona internetowa projektu: www.projektzs2.nowydworgdanski.pl
 
Copyright: Powiat Nowodworski 2014