AKTUALNOŚCI


 
 
 
 
 
 


27.10.2014 | Nowa pracownia w Zespole Szkół Nr 2
 

W Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim działa kolejna pracownia kształcenia zawodowego. Tym razem swoje kompetencje podnosić będą uczniowie w zawodach mechanicznych i elektromechanicznych. Wyposażenie pracowni to nowoczesne zestawy panelowe i stanowiska demonstracyjne, które z pewnością ułatwią uczniom zdobywanie wiedzy. Wydatek zrealizowano w ramach projektu unijnego pn. "Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki".

W jego skład pracowni wchodzą:

  1. Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych mających na celu pomiary sygnałów i opracowanie czujników stosowanych w elektronicznych systemach sterowania pracą silnika.
  2. Stanowisko demonstracyjne przeznaczone do prezentacji funkcjonowania systemu automatycznej regulacji siły hamowania ABS/ASR i umożliwiające prowadzenie ćwiczeń laboratoryjnych mających na celu pomiary sygnałów i ilustrację zachowań systemu.
  3. Zestaw panelowy umożliwiające naukę umiejętności łączenia, weryfikacji i oceny parametrów podzespołów systemu oświetlenia pojazdu, przeprowadzenie badania całej instalacji oświetlenia, jak również poszczególnych elementów instalacji.
  4. Zestaw panelowy umożliwiające sprawdzanie czujników impulsów zapłonowych (Hall i indukcyjny), pomiar parametrów cewki zapłonowej, przewodów zapłonowych, świec zapłonowych, sporządzanie oscylogramów, wysterowanie i sporządzanie charakterystyk kąta wyprzedzenia zapłonu.

Łączna wartość powyższych elementów: 113 388,54 zł

Wyposażenie zakupione w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Działanie 9.2

Ogólna wartość projektu: 1 205 881,59
Wartość dofinansowania 1 024 999,35
Wkład własny 180 882,24

W ramach powyższego projektu realizowane są dodatkowe zajęcia dla uczniów, wyjazdy warsztatowo - studyjne, staże u lokalnych pracodawców, zajęcia u doradcy zawodowego.

W roku 2013 ze środków unijnych wyposażona została pracownia turystyczno - regionalna w 25 zestawów komputerowych oraz tablice multimedialne.

Zobacz zdjęcia


08.10.2014 | Staże w ramach projektu
 

W czerwcu i sierpniu 2014r. odbyły się staże u pracodawców w ramach projektu: "Wzmocnienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie nowodworskim przez wprowadzenie programu rozwojowego placówki."

Uczniowie odbyli staż w wymiarze 150 godzin (4 tygodnie) w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik informatyk oraz stolarz.

Zobacz zdjęcia


23.05.2014 | Nowoczesne laboratoria
 

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum w Zespole Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim w dniu 23 maja 2014 roku zwiedzali obiekty Katedry Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Gdańskiej. Przewodnikiem po uczelni był nauczyciel akademicki dr inż. Tadeusz Bocheński. Uczniowie zachwyceni byli nowoczesnym wyposażeniem laboratoriów. Zwiedzili laboratorium programowania sterników CNC do obrabiarek i robotów, laboratorium szybkiego programowania i laboratorium elastycznych systemów produkcyjnych. Wyjazd odbył się w ramach zajęć politechnicznych realizowanych w projekcie.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia


22.05.2014 | Konferencja informatyczna
 

W dniu 22 maja 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, biorący udział w projekcie uczestniczyli w konferencji informatycznej InfoShare w Gdańsku. Wyjazd odbył się w ramach zajęć z koła technologii informacyjno ? komunikacyjnej. Podczas wykładów i warsztatów uczniowie mogli zapoznać się z nowościami na rynku informatycznym oraz poszerzyć swoją wiedzę.

Konferencję InfoShare uznaje się za największe w Polsce północnej spotkanie gromadzące specjalistów IT & MewMedia. Znajduje się ona również na liście najważniejszych spotkań branżowych w kraju. InfoShore stawia sobie za cel dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez ekspertów z różnych dziedzin i specjalizacji. Prelegenci biorący udział w konferencji, to ludzie o bogatym doświadczeniu i wysokich kompetencjach, potrafiący w interesujący sposób opowiedzieć o tematyce, którą się zajmują, ilustrując ją ciekawymi przykładami. Zasługą wysokiego poziomu merytorycznego jest obecność światowej klasy specjalistów. Ich prelekcje są związane głównie z rynkiem nowych technologii, startupów i sterfą social media. Z roku na rok konferencja przyciąga coraz większą liczbę zainteresowanych. Uczniowie przemieszczając się między kilkusetosobowymi salami mogli wysłuchać ciekawych wystąpień. Nie zabrakło również konkursów i atrakcyjnych nagród.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia
 
Copyright: Powiat Nowodworski 2014